Bemiddeling bij machtsmisbruik
en de gevolgen ervan voor het slachtoffer en omgeving

Informatie voor klagers

Iedereen die betrokken is bij een school – leerling, ouder, docent, directeur, bestuur – kan bij de Stichting KOMM een klacht indienen. Of het nu om gebrekkige communicatie, een verkeerde beslissing, pesten of seksuele intimidatie gaat.

Informatie voor scholen

Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u dit eerst probeert op te lossen met de direct betrokkene(n). Wanneer dit niet  naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directie.

Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan heeft onze school een  procedure voor melding en afhandeling van eventuele klachten.