Info voor klagers

Wie dienen de klacht in?

Iedereen die betrokken is bij een school – leerling, ouder, docent, directeur, bestuur – kan bij de Stichting KOMM een klacht indienen. Of het nu om gebrekkige communicatie, een verkeerde beslissing, pesten of seksuele intimidatie gaat.

Indienen van de klacht

Om voor behandeling in aanmerking te komen, moet de klacht aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet deze schriftelijk bij de ambtelijk secretaris worden ingediend. Voor het indienen van de klacht kan gebruik gemaakt worden van het klachtformulier op deze site, zie de button ‘Klacht indienen‘. De klacht moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • naam, adres, van de klager;
  • leeftijd als het om een minderjarige klager gaat;
  • naam en adres van de school;
  • naam en functie, e-mailadres en/of telefoonnummer van de beklaagde;
  • een feitelijke beschrijving van de klacht: wat is er gebeurd, wanneer en waar;
  • bewijsmateriaal (indien van toepassing);
  • namen van getuigen, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer (indien van toepassing);
  • dagtekening.

Na ontvangst van de klacht neemt de ambtelijk secretaris contact op met de klager. Zo nodig zal de ambtelijk secretaris aanvullende informatie over de klacht vragen.

De mogelijke trajecten voor het oplossen van de klacht zijn klachtbehandeling door de onafhankelijke klachtencommissie of mediation door de mediator. De ambtelijk secretaris informeert bij klager of mediation wellicht uitkomst kan bieden bij het oplossen van de klacht of dat klager voorkeur heeft om de klacht aan de onafhankelijke klachtencommissie voor te leggen voor klachtbehandeling.